Promocja!

Bilet na Professional Agile Leadership – Essentials Online 5-6 Września 2024

3,700.00  netto

Kategoria:

Opis

Program: 

 • Transformacja Agile
 • Narzędzia lidera:
  • Model Integralności Wilbera
  • Agile Leader – Model dojrzałości
  • Delegation Poker
 • Rozwój ludzi
 • Mierzenie zwinności
 • Zarządzanie Oparte na Dowodach:
  • Obecna Wartość
  • Niewykorzystana Wartość
  • Czas do Wprowadzenia na Rynek
  • Zdolność do Innowacji
 • Jak zatrudnić specjalistów od Agile?
 • Cele organizacji
 • Wyzwania zwinnego lidera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

Stawanie się organizacją zwinną to głęboka transformacja, która wymaga od kadry wyższego i średniego szczebla oraz członków zespołów zwinnych zmian sposobu organizowania pracy, zarządzania nią i mierzenia jej wyników.

Liderzy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu organizacji w osiąganiu sukcesów, jednak ich rola w zwinnej organizacji może być zupełnie inna niż ta, do której są przyzwyczajeni.

Menedżerowie i liderzy wprowadzą zmiany kulturowe i behawioralne, które są konieczne dla organizacji, aby czerpać korzyści ze zwinnego podejścia do dostarczania produktów.

PAL-E uczy, jak najlepiej wspierać, prowadzić i rozwijać swoje zespoły, aby zwiększyć ich możliwości zwinne.