Certyfikowane Szkolenia Scrum i Kanban

Pomagam firmom rozwijać umiejętności zespołów i tworzyć wartościowe produkty w złożonych projektach.

Zaufali mi

Nie przestawaj się rozwijać!

Dołącz do newslettera i pozostań ze mną w kontakcie – daje słowo, że będę dzielił się wiedzą z zakresu zarządzania procesem, produktem oraz leadrership’u.

Moje usługi

Szukasz szkoleń dla siebie, dla swoich pracowników, a może dla całego zespołu? Zapoznaj się z moją ofertą i znajdź usługę odpowiadającą Twoim potrzebom.

1. Szkolenia otwarte

Wspólna nauka z osobami z różnych środowisk i obszarów to świetny sposób na wymianę wiedzy i spojrzenie na własne problemy przez pryzmat osób z innym doświadczeniem. 

 

2. Szkolenia dla firm

Jest to forma szkoleń, organizowanych na indywidualne potrzeby klienta w jego siedzibie lub innym uzgodnionym miejscu. Wyłącznie dla pracowników wybranej firmy lub jednostki sektora finansów publicznych.

 

3. Konsulting

Pomagam firmom wytwarzającym oprogramowanie ustalić z jakimi problemami się borykają i co ważniejsze pomagam znaleźć lekarstwo. Lekarstwo zwalczające nie objawy, lecz prawdziwe, głębokie przyczyny.

Oferta szkoleniowa

*Do udziału w szkoleniu wymagane jest posiadanie tytułu: Kanban Management Professional 

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Liderzy Zmiany
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Kanban Maturity Model: cel, architektura i zastosowanie
 • Określenie poziomu dojrzałości Twojej organizacji na podstawie:
  • zachowań
  • praktyk managerskich
  • dostarczanej wartości biznesowej
 • Określenie strategii pozwalającej wejść na wyższy poziom dojrzałości
 • Wdrożenie praktyk Kanban, które pomogą organizacji lepiej realizować oczekiwania klientów i cele wewnętrzne
  • Adaptacja przejściowych (transition) praktyk Kanbana
  • Adaptacja konsolidacyjnych praktyk Kanbana
 • Rozwój kultury adaptacyjności i ciągłego doskonalenia
 • Identyfikacja i usuwanie barier na drodze do wyższego poziomu dojrzałości
 

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online
 • Dwóch trenerów (Anna Radzikowska oraz Jakub Drzazga)

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dla uczestników, którzy ukończą również szkolenie Kanban Coaching Practices tytuł Kanban Coaching Professional
 • 3-miesięczny pełny dostęp do platformy KMM+ 
 • 16 pkt. PDU dla członków PMI

* Wymagane wcześniejsze ukończenie szkolenia Kanban Maturity Model

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Liderzy Zmiany
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Trzy wymiary kultury organizacyjnej:
  • kapitał społeczny
  • innowacyjność społeczna
  • spójność społecznej
 • Zwiększanie zaufania i przynależności pracowników do organizacji
 • Wzmocnienie kultury eksploracji i akceptacji nowych idei w organizacji
  poziomu dojrzałości
 • Zastosowanie narzędzi coachingowych Kanbana:
  • STATIK
  • Kanban Lenses
  • Kanban Litmus Test
 • Czynniki wpływające na budowanie zwinnej kultury organizacji (Business Agility)

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online
 • Dwóch trenerów (Anna Radzikowska oraz Jakub Drzazga)

W ramach szkolenia:

 • Tytuł Kanban Coaching Professional 
 • 16 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie 

Program: 

 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Słynny "Blue Book" czyli "Kanban - Successfull Evolutionary Change" Davida J. Andersona (pdf, angielski)
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie
 • C-Level Management

Program: 

 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • uczestnictwo w szkoleniach KMP I oraz KMP II oznacza zdobycie tytułu Kanban Management Professional
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program:

 • Zrozumienie kluczowych idei stojących za Metodą Kanban
 • Zarządzanie zmianą na sposób kanbanowy - 3 Zasady Wprowadzania Zmiany
 • 6 Praktyk Metody Kanban
 • Usprawnienia przepływu oraz Limity Pracy w Toku
 • Kadencje Kanbana wpływające na zwiększenie skupienia i samoorganizację zespołu

Forma:

 • 1 dzień
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSM I o wartości 150 USD      
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • Zniżka 40% na PSM II
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program:

 • Scrum Master jako Nauczyciel
 • Scrum Master jako Coach & Mentor
 • Scrum Master jako Facylitator
 • Scrum Master jako Agent Zmiany
 • Scrum Master jako Servant Leader, dla:
  • Zespołu Developerskiegoo
  • Product Ownera
  • Organizacji
 • Jak zdać egzamin certyfikujący Professional Scrum Master II?

Forma:

 • 2 dni
 • Warsztaty

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSM II o wartości 250 USD      
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% zniżki na egzamin PSM III
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie
 • Osoby posiadające wiedzę z zakresu Scruma, chcące poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę i praktyki Kanbana

Program:

 • Praktyki Kanbanu:
  Wizualizacja przepływu pracy
  Ograniczenie pracy w toku
  Aktywne zarządzanie przepływem
  Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
  Throughput (przepustowość)
  Cycle time (czasu cyklu)
  Work in Progress (praca w toku)
  Work item age (wiek elementu pracy)
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSK o wartości 200 USD 
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Product Ownerzy
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Scrum czyli empirycznie wytwarzanie produktów
 • Projekt VS Produkt
 • Techniki modelowania wizji i strategii produktu
 • Jak wejść na wyższy poziom kompetencji Product Ownera
 • Mierzenie i zarządzanie wartością biznesową (Value Driven Development)
 • Cel Sprintu
 • Zarządzanie releasami i jakością produktu
 • Zarządzanie ryzykiem i weryfikacja wartości
 • Współpraca z Zespołem Deweloperskim
 • Budżetowanie
 • Techniki zarządzania Product Backlogiem
 • Product Backlog Refinement

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSPO I o wartości 200 USD
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% rabatu na egzamin PSPO II
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Product Ownerzy
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Wizjoner:
  o Kreowanie wizji i strategii produktu
  o   Tworzenie Agile Product Roadmap
  o   Określanie Celów Projektu
 • Eksperymentator
  o   Analiza rynku
  o   Testowanie hipotez: Evidence Based Management
  o   Skalowanie produktu
 • Reprezentant Klienta
  o   Techniki dotarcia do potrzeb klientów oraz użytkowników
  o   Budowanie wartościowych inkrementów
 • Influencer
  o   Sposoby definiowania interesariuszy
  o   Zarządzanie interesarisuzami
  o   Sposoby mówienia „NIE”
 • Współpracownik 
  o   Governance 
  o   Budżetowanie
  o   Tworzenie Kontraktów
 • Decydent
  o   Frameworki walidacji decyzji
  o   Delegation Poker
  o   skupienie na tworzeniu maksymalnego wpływu przez podejmowanie jasnych decyzji i wyborów

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSPO II o wartości 250 USD
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% rabatu na egzamin PSPO III
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Product Ownerzy
 • Praktycy UX

Program:

 • Czym jest Scrum czym jest UX?
 • Narzędzia UX
  - Persony VS Proto-Persony
  - UX Canvas
  - “Krzywa Prawdy”
  - Metryki UX
 • Praca UX w Definition of DONE
 • Praca UX w Product Backlogu
 • Praca UX wewnątrz Sprintu
 • Outcomes VS Output
 • Empiryczne badanie założeń i hipotez biznesowych
 • Rozwiązywanie problemów Użytkownika
 • Prototypowanie
 • Typy MVP

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSU
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Managerowie średniego i wyższego szczebla
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Zasady skalowania Scruma
 • Wprowadzenie do Nexusa
  • Nexus Integration Tea
  • Artefakty
  • Wydarzenia
 • Pułapki skalowania
 • Alernatywy do skalowania
 • Praktyki wspierające Nexusa
 • Sposoby na:
  • redukcję ZŁOŻONOŚCI
  • redukcję ZALEŻNOŚCI
  • skuteczną INTEGRACJĘ

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na SPS
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Osoby chcące poznać Scruma
 • Członkowie Zespołów Deweloperskich
 • Scrum Masterzy

Program:

 • Zwinność jako nowy sposób pracy
 • Poznanie struktury Scruma
 • Planowanie i prognozowanie w Scrumie
 • Rozpoczęcie pracy ze Scrumem
 • Jak zostać wspaniałym członkiem Zespołu Scrumowego 🙂

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSM I (tak na PSM I 🙂 )
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Osoby chcące poznać Scruma
 • Członkowie Zespołów Deweloperskich
 • Scrum Masterzy

Program:

 • Mechanika Scruma
 • Praca w Zespole Scrumowym
 • Definition of Done
 • Praktyki zarządzania Backlogiem i "krojenie" features
 • Jakość kodu i dług techniczny
 • Praktyki zwinnej architektury
 • Rozwój oparty na testach
 • Programowanie w parach
 • Zwinne testowanie i inne praktyki zapewniające jakość
 • Używanie DevOps z Scrum

Forma: 

 • 3 dni (możliwość rozbicia na większą ilość dni)
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER o wartości 200 USD
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Managerowie średniego i wyższego szczebla
 • Agile Coachowie

Program:

 • Transformacja Agile
 • Narzędzia lidera:
  Model Integralności Wilbera
  Agile Leader - Model dojrzałości
  Delegation Poker
 • Rozwój ludzi
 • Mierzenie zwinności
 • Zarządzanie Oparte na Dowodach
  Obecna Wartość
  Niewykorzystana Wartość
  Czas do Wprowadzenia na Rynek
  Zdolność do Innowacji
 • Jak zatrudnić specjalistów od Agile?
 • Cele organizacji
 • Wyzwania zwinnego lidera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PAL-E
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Product Ownerzy
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program:

 • Miary zwinności oraz wartości biznesowej:
  • Current Value (CV),
  • Unrealized Value (UV),
  • Time to Market (T2M),
  • Ability to Innovate (A2I).
 • Ciągłe usprawnienie przez liderów zmiany
 • Cele krótko i długoterminowe
 • Wykorzystanie empiryzmu do wyznaczania i osiągania celów strategicznych
 • Tworzenie kultury: jasnych celów, odpowiednich miar i zaufania
 • Odejście od mierzenia postępów wyłącznie za pomocą wskaźników wydajności zespołu (velocity)
 • Framework Evidence Based Management

Forma: 

 • 1 dzień
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PAL EBM
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 7 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Facilitatorzy

Program:

 • Facilitacja Scrum Eventów
 • Model: 5 fundamentów facilitacji:  
 • Antywzorce Facilitacji
 • Techniki Facilitacji
 • Kluczowe umiejętności facylitacji
 • Facylitacja a dynamika grupy

Forma: 

 • 1 dzień
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSFS
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 7 pkt. PDU dla członków PMI

Indywidualne sesje rozwojowe

Sesje najczęściej przyjmują formę coachingu albo mentoringu. Podczas pierwszego spotkania wspólnie z uczestnikiem ustalamy dalekosiężny cel. Dojście do tego celu odbywa się metodą małych kroków (mini iteracji). Każda indywidualna sesja kończy się planem działania na najbliższy tydzień.

Jesteś zainteresowany taką formą rozwoju? Skontaktuj się ze mną.

konsulting-1

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie 

Program: 

 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Słynny "Blue Book" czyli "Kanban - Successfull Evolutionary Change" Davida J. Andersona (pdf, angielski)
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie
 • C-Level Management

Program: 

 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • uczestnictwo w szkoleniach KMP I oraz KMP II oznacza zdobycie tytułu Kanban Management Professional
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program:

 • Zrozumienie kluczowych idei stojących za Metodą Kanban
 • Zarządzanie zmianą na sposób kanbanowy - 3 Zasady Wprowadzania Zmiany
 • 6 Praktyk Metody Kanban
 • Usprawnienia przepływu oraz Limity Pracy w Toku
 • Kadencje Kanbana wpływające na zwiększenie skupienia i samoorganizację zespołu

Forma:

 • 1 dzień
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Liderzy Zmiany
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Kanban Maturity Model: cel, architektura i zastosowanie
 • Określenie poziomu dojrzałości Twojej organizacji na podstawie:
  • zachowań
  • praktyk managerskich
  • dostarczanej wartości biznesowej
 • Określenie strategii pozwalającej wejść na wyższy poziom dojrzałości
 • Wdrożenie praktyk Kanban, które pomogą organizacji lepiej realizować oczekiwania klientów i cele wewnętrzne
  • Adaptacja przejściowych (transition) praktyk Kanbana
  • Adaptacja konsolidacyjnych praktyk Kanbana
 • Rozwój kultury adaptacyjności i ciągłego doskonalenia
 • Identyfikacja i usuwanie barier na drodze do wyższego poziomu dojrzałości
 

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online
 • Dwóch trenerów (Anna Radzikowska oraz Jakub Drzazga)

W ramach szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dla uczestników, którzy ukończą również szkolenie Kanban Coaching Practices tytuł Kanban Coaching Professional
 • 3-miesięczny pełny dostęp do platformy KMM+ 
 • 16 pkt. PDU dla członków PMI

 

 

 

 

* Wymagane wcześniejsze ukończenie szkolenia Kanban Maturity Model

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Liderzy Zmiany
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Trzy wymiary kultury organizacyjnej:
  • kapitał społeczny
  • innowacyjność społeczna
  • spójność społecznej
 • zwiększanie zaufania i przynależności pracowników do organizacji
 • wzmocnienie kultury eksploracji i akceptacji nowych idei w organizacji
  poziomu dojrzałości
 • Zastosowanie narzędzi coachingowych Kanbana:
  • STATIK
  • Kanban Lenses
  • Kanban Litmus Test
 • Czynniki wpływające na budowanie zwinnej kultury organizacji (Business Agility)

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online
 • Dwóch trenerów (Anna Radzikowska oraz Jakub Drzazga)

W ramach szkolenia:

 • Tytuł Kanban Coaching Professional 
 • 16 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSM I o wartości 150 USD      
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • Zniżka 40% na PSM II
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program:

 • Scrum Master jako Nauczyciel
 • Scrum Master jako Coach & Mentor
 • Scrum Master jako Facylitator
 • Scrum Master jako Agent Zmiany
 • Scrum Master jako Servant Leader, dla:
  • Zespołu Developerskiegoo
  • Product Ownera
  • Organizacji
 • Jak zdać egzamin certyfikujący Professional Scrum Master II?

Forma:

 • 2 dni
 • Warsztaty

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSM II o wartości 250 USD      
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% zniżki na egzamin PSM III
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie
 • Osoby posiadające wiedzę z zakresu Scruma, chcące poszerzyć swoje kompetencje o wiedzie i praktyki Kanbana

Program:

 • Praktyki Kanbanu:
  Wizualizacja przepływu pracy
  Ograniczenie pracy w toku
  Aktywne zarządzanie przepływem
  Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
  Throughput (przepustowość)
  Cycle time (czasu cyklu)
  Work in Progress (praca w toku)
  Work item age (wiek elementu pracy)
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSK o wartości 200 USD 
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Product Ownerzy
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Scrum czyli empirycznie wytwarzanie produktów
 • Projekt VS Produkt
 • Techniki modelowania wizji i strategii produktu
 • Jak wejść na wyższy poziom kompetencji Product Ownera
 • Mierzenie i zarządzanie wartością biznesową (Value Driven Development)
 • Cel Sprintu
 • Zarządzanie releasami i jakością produktu
 • Zarządzanie ryzykiem i weryfikacja wartości
 • Współpraca z Zespołem Deweloperskim
 • Budżetowanie
 • Techniki zarządzania Product Backlogiem
 • Product Backlog Refinement

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSPO I o wartości 200 USD
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% rabatu na egzamin PSPO II
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Product Ownerzy
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Wizjoner:
  o Kreowanie wizji i strategii produktu
  o   Tworzenie Agile Product Roadmap
  o   Określanie Celów Projektu
 • Eksperymentator
  o   Analiza rynku
  o   Testowanie hipotez: Evidence Based Management
  o   Skalowanie produktu
 • Reprezentant Klienta
  o   Techniki dotarcia do potrzeb klientów oraz użytkowników
  o   Budowanie wartościowych inkrementów
 • Influencer
  o   Sposoby definiowania interesariuszy
  o   Zarządzanie interesarisuzami
  o   Sposoby mówienia „NIE”
 • Współpracownik 
  o   Governance 
  o   Budżetowanie
  o   Tworzenie Kontraktów
 • Decydent
  o   Frameworki walidacji decyzji
  o   Delegation Poker
  o   skupienie na tworzeniu maksymalnego wpływu przez podejmowanie jasnych decyzji i wyborów

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PSPO II o wartości 250 USD
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 40% rabatu na egzamin PSPO III
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Scrum Masterzy
 • Product Ownerzy
 • Praktycy UX

Program:

 • Czym jest Scrum czym jest UX?
 • Narzędzia UX
  - Persony VS Proto-Persony
  - UX Canvas
  - “Krzywa Prawdy”
  - Metryki UX
 • Praca UX w Definition of DONE
 • Praca UX w Product Backlogu
 • Praca UX wewnątrz Sprintu
 • Outcomes VS Output
 • Empiryczne badanie założeń i hipotez biznesowych
 • Rozwiązywanie problemów Użytkownika
 • Prototypowanie
 • Typy MVP

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSU
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Managerowie średniego i wyższego szczebla
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program: 

 • Zasady skalowania Scruma
 • Wprowadzenie do Nexusa
  • Nexus Integration Tea
  • Artefakty
  • Wydarzenia
 • Pułapki skalowania
 • Alernatywy do skalowania
 • Praktyki wspierające Nexusa
 • Sposoby na:
  • redukcję ZŁOŻONOŚCI
  • redukcję ZALEŻNOŚCI
  • skuteczną INTEGRACJĘ

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na SPS
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Osoby chcące poznać Scruma
 • Członkowie Zespołów Deweloperskich
 • Scrum Masterzy

Program:

 • Zwinność jako nowy sposób pracy
 • Poznanie struktury Scruma
 • Planowanie i prognozowanie w Scrumie
 • Rozpoczęcie pracy ze Scrumem
 • Jak zostać wspaniałym członkiem Zespołu Scrumowego 🙂

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na PSM I (tak na PSM I 🙂 )
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Osoby chcące poznać Scruma
 • Członkowie Zespołów Deweloperskich
 • Scrum Masterzy

Program:

 • Mechanika Scruma
 • Praca w Zespole Scrumowym
 • Definition of Done
 • Praktyki zarządzania Backlogiem i "krojenie" features
 • Jakość kodu i dług techniczny
 • Praktyki zwinnej architektury
 • Rozwój oparty na testach
 • Programowanie w parach
 • Zwinne testowanie i inne praktyki zapewniające jakość
 • Używanie DevOps z Scrum

Forma: 

 • 3 dni (możliwość rozbicia na większą ilość dni)
 • Warsztaty online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER o wartości 200 USD
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 punktów PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Managerowie średniego i wyższego szczebla
 • Agile Coachowie

Program:

 • Transformacja Agile
 • Narzędzia lidera:
  Model Integralności Wilbera
  Agile Leader - Model dojrzałości
  Delegation Poker
 • Rozwój ludzi
 • Mierzenie zwinności
 • Zarządzanie Oparte na Dowodach
  Obecna Wartość
  Niewykorzystana Wartość
  Czas do Wprowadzenia na Rynek
  Zdolność do Innowacji
 • Jak zatrudnić specjalistów od Agile?
 • Cele organizacji
 • Wyzwania zwinnego lidera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PAL-E
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 14 pkt. PDU dla członków PMI

Adresaci:

 • Product Ownerzy
 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie

Program:

 • Miary zwinności oraz wartości biznesowej:
  • Current Value (CV),
  • Unrealized Value (UV),
  • Time to Market (T2M),
  • Ability to Innovate (A2I).
 • Ciągłe usprawnienie przez liderów zmiany
 • Cele krótko i długoterminowe
 • Wykorzystanie empiryzmu do wyznaczania i osiągania celów strategicznych
 • Tworzenie kultury: jasnych celów, odpowiednich miar i zaufania
 • Odejście od mierzenia postępów wyłącznie za pomocą wskaźników wydajności zespołu (velocity)
 • Framework Evidence Based Management

Forma: 

 • 1 dzień
 • Warsztaty Online

W ramach szkolenia:

 • Voucher na egzamin PAL EBM
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu
 • 7 pkt. PDU dla członków PMI

Konsulting

W przypadku wielu firm zauważam pewien schemat. Pojawiają się problemy i po kilku nieudanych próbach poradzenia sobie z nimi ludzie w organizacji przestają je zauważać. W takiej sytuacji jest potrzebny ktoś kto ma czyste spojrzenie i doświadczenie we wprowadzaniu zmian w organizacji. Takim kimś jest właśnie zewnętrzny konsultant.


Pomagam firmom wytwarzającym oprogramowanie ustalić z jakimi problemami się borykają i co ważniejsze pomagam znaleźć lekarstwo. Lekarstwo zwalczające nie objawy, lecz prawdziwe, głębokie przyczyny.


Schemat pracy konsultingowej:

Krok 1

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania

Krok 2

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)

Krok 3

Opracowanie planu naprawczego

Krok 4

Pomoc we wprowadzeniu akcji usprawniających

O mnie

Jestem trenerem Kanban University i Scrum.org oraz konsultantem w projektach IT. 

Od wielu lat pomagam organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów:

 • zarządzania procesem wytwarzania software’u,
 • zarządzania produktem,
 • ludzkich potrzeb pracowników,
 • budowania strategii całej firmy.

Gdy wymaga tego sytuacja dołączam do projektu i pomagam wyprowadzić go z krytycznej sytuacji.

Jestem ekspertem od:

 • Scruma,
 • Kanbana,
 • zarządzania wartością biznesową
 • wprowadzania zmian w organizacji.

Accredited Kanban Trainer (Kanban University)
Professional Scrum Trainer (Scrum.org)

Opinie

Terminarz szkoleń

 
 
 
 
 
6-7 Czerwca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.300 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 3.950 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
19-20 Września 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.300 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 czerwca 3.950 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
11-12 Marca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
 
25-26 Listopada 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 września 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
9-10 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 3.400 PLN + VAT)
 
9-10 Grudnia 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 września 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 3.400 PLN + VAT)
 
18-19 Października 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 lipca 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
13-14 Czerwca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 3.600 PLN + VAT)
 
18-19 Listopada 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 sierpnia 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
4-5 Marca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 Kwietnia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 3.500 PLN + VAT)
 
2-3 Grudnia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 września 3.500 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-18 Czerwca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 3.700 PLN + VAT)
 
16-17 Grudnia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 września 3.700 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
Ta edycja szkolenia SPS jest unikalna,
ponieważ będzie prowadzona przez dwóch trenerów PST!
Szkolenie poprowadzą Andy Brandt (Codesprinters) i Jakub Drzazga.
To wyjątkowa okazja, aby poznać skalowanie Scrum z dwoma doświadczonymi trenerami i praktykami.
28-29 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉

 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-26 Kwietnia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 3.700 PLN + VAT)
 
5-6  Września 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 czerwca 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
24 maja 2024 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 2.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 

W tym roku proponujemy Wam coś specjalnego:

Voucher na dowolne szkolenie JEDNODNIOWE

Kup Cena 2.500 PLN+VAT
 

Voucher na dowolne szkolenie DWUDNIOWE

Kup Cena 3.300 PLN+VAT
 
UWAGA: Vouchery nie dotyczą szkoleń z zakresu Master Class: KMM i KCP
 

Szkolenia Jednodniowe* i Dwudniowe*:
Zwiększają efektywność i umiejętności pracy zespołowej w metodykach Agile, Scrum i Kanban.

Korzyści ze Szkolenia:

 • Zwiększenie Produktywności: Bezpośrednie zastosowanie nowych umiejętności w codziennych projektach.
 • Poprawa Komunikacji i Współpracy: Narzędzia i techniki sprzyjające lepszemu zarządzaniu zespołem i projektami.
 • Praktyczna Wiedza: Szkolenia oparte na rzeczywistych przypadkach
  i sytuacjach z codziennej praktyki.
 • Adaptacja do Zmiennego Środowiska IT: Rozwijanie umiejętności niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.

Ponadto:

 • Elastyczność Planowania: Możliwość wykorzystania Voucherów przez cały rok, wystarczy wybrać szkolenie oraz termin z naszego kalendarza i napisać na adres office@jakubdrzazga.com , a my zajmiemy się resztą 😊
 • Istnieje możliwość dopłaty do Vouchera jednodniowego i skorzystania ze szkolenia dwudniowego
 • W formie prezentu: Przygotujemy wersję graficzną gotową
  do przesłania lub wydruku. W przypadku Voucherów prezentowych prosimy o kontakt (office@jakubdrzazga.com) w celu ustaleniach danych osobowych, które powinny znaleźć się na Voucherze
 • Możliwość dwukrotnego podejścia do egzaminu certyfikującego

Zainwestuj w swój rozwój oraz w rozwój zespołu - wybierz nasze Vouchery Szkoleniowe już dziś!

Szkolenia Jednodniowe*
Ten rodzaj Voucherów dot. wszystkich naszych szkoleń jednodniowych
takich jak:

 • Professional Scrum Facilitation Skills
 • Professional Agile Leadership EBM

Szkolenia Dwudniowe*:
Ten rodzaj Voucherów dot. wszystkich naszych szkoleń dwudniowych
takich jak:

 • Professionel Scrum Master I i II
 • Professional Scrum Product Owner oraz Advanced
 • Professional Scrum with Kanban
 • Scaled Professional Scrum
 • Professional Agile Leadership Essentials
 • Kanban System Design (KMP I)
 • Kanban Systems Improvement (KMP II)

Każdy z Voucherów można wykorzystać do końca 2024 roku!

 
 
 
 
 
19-20 Lutego 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.300 PLN + VAT
(cena promocyjna do 10 stycznia 3.950 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
14-15 Marca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.300 PLN + VAT
(cena promocyjna do 10 stycznia 3.950 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
11-12 Marca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 grudnia 3.400 PLN + VAT)
 
17-18 Czerwca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
14-15 Grudnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
 
9-10 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
11-12 Grudnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
 
7-8 Marca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 grudnia 3.600 PLN + VAT)
 
13-14 Czerwca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
4-5 Marca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 grudnia 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
4-5 Grudnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
 
4-5 Kwietnia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 3.500 PLN + VAT)
 
2-3 Września 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 czerwca 3.500 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-14 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 3.700 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
5-6 Września 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 czerwca 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
16-17 Maja 2024 | on-line
Zapisz sę Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉

 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 Stycznia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
 
25-26 Kwietnia 2024 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 stycznia 3.700 PLN + VAT)
 
9-10 Września 2024 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 30 czerwca 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
20 Grudnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
 
24 maja 2024 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 29 lutego 2.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Czerwca 2024 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
24 -25 Stycznia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
 
 
 
 
21 -22 Lutego 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT

 

 
 
 
 
 
 
 
30 -31 Marca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
18-19 Maja 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2023 r. 3.400 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
 
17-18 Kwietnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.700 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-28 Kwietnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
 
22-23 Czerwca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2023 r. 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
15-16 Maja 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2023 r. 3.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
6-7 Marca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
 
22-23 Maja 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.800 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2023 r. 3.500 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Kwietnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
 
15-16 Czerwca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2023 r. 3.700 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
13-14 Kwietnia 2023 | on-line
Zapisz się Cena 3.900 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉

 
 
 
 
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
25-26 Maja 2023 | on-line
Zapisz się Cena 4.000 PLN + VAT
(cena promocyjna do 28 lutego 2023 r. 3.700 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
19 Czerwca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2023 r. 2.600 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
13 Marca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
 
12 Czerwca 2023 | on-line
Zapisz się Cena 2.900 PLN + VAT
(cena promocyjna do 31 marca 2023 r. 2.600 PLN + VAT)

Każdy z Voucherów ważny jest do końca 2023 roku.

Po jego zakupie zapraszamy do śledzenia Terminów i wyboru tego najbardziej dogodnego. Wystarczy mailowo poinformować nas o wybranym terminie, a my dopełnimy formalności związanych z zapisem na szkolenie.

W przypadku Voucherów prezentowych prosimy o kontakt (office@jakubdrzazga.com) w celu ustaleniach danych osobowych, które powinny znaleźć się na Voucherze. Przygotujemy dla Państwa wersję graficzną gotową do przesłania lub wydruku.

Voucher na konkretne szkolenie
Po zakupie prosimy o kontakt z informacją, które szkolenie Państwa interesuje, a my przygotujemy i wyślemy konkretny Voucher 

Kup Cena 3.000 PLN+VAT

 
 
Voucher na dowolne szkolenie (wzór 1)

Kup Cena 3.000 PLN+VAT

Voucher na dowolne szkolenie (wzór 2)

Kup Cena 3.000 PLN+VAT


Voucher prezentowy (wzór 1)

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher prezentowy (wzór 2)

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher prezentowy (wzór 3)

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Voucher prezentowy (wzór 4)

Kup Cena 3.000 PLN + VAT

Kontakt

Zastanawiasz się, które
szkolenie wybrać?

Skontaktuj się ze mną.

 
 
 
 
16 -17 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
29 -30 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
 
 
28-29 Października 2021 | on-line
WYPRZEDANE Cena 3.500 PLN + VAT
 
18-19 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
W tej chwili nie ma terminu tego szkolenia.
Jeżeli jesteś nim zainteresowany, napisz do nas 😉
 
 
 
 
 
 
 
8-9 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
11-12 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
11-12 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
6-7 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT 
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
18-19 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
28-29 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
9-10 Października 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
23-24 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
14-15 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 cena promocyjna 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
4-5 Grudnia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
(do 31 października 2021 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
 
27-28 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Listopada 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT

* prosimy o wypełnienie tych pozycji w celu skontaktowania się