Certyfikowane Szkolenia Kanban KMP I

Pomagam firmom rozwijać umiejętności zespołów i tworzyć wartościowe produkty w złożonych projektach.

Zaufali mi

Moje usługi

Szukasz szkoleń dla siebie, dla swoich pracowników, a może dla całego zespołu? Zapoznaj się z moją ofertą i znajdź usługę odpowiadającą Twoim potrzebom.

1. Szkolenia otwarte

Wspólna nauka z osobami z różnych środowisk i obszarów to świetny sposób na wymianę wiedzy i spojrzenie na własne problemy przez pryzmat osób z innym doświadczeniem. 

 

2. Szkolenia dla firm

Jest to forma szkoleń, organizowanych na indywidualne potrzeby klienta w jego siedzibie lub innym uzgodnionym miejscu. Wyłącznie dla pracowników wybranej firmy lub jednostki sektora finansów publicznych.

 

3. Konsulting

Pomagam firmom wytwarzającym oprogramowanie ustalić z jakimi problemami się borykają i co ważniejsze pomagam znaleźć lekarstwo. Lekarstowo zwalczające nie objawy, lecz prawdziwe, głębokie przyczyny.

 

Oferta szkoleniowa

Program: 

 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie Kanban Management Professional I pozwala zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu przez co staje się napędem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, Project Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Metoda Kanban pozwala na zarządzanie wszelką pracą intelektualną oraz kreatywną która z natury jest nieuchwytna i nienamacalna.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP)

Program: 

 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).

Program: 

 • Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych:
  • Wizualizacja przepływu pracy
  • Ograniczenie pracy w toku
  • Aktywne zarządzanie przepływem
  • Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
  • Throughput (przepustowość),
  • Cycle time (czasu cyklu)
  • Work in Progress (praca w toku)
  • Work item age (wiek elementu pracy)
 • Definiowanie Przepływu Wartości
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty

Zarówno zespoły zaczynające pracę ze Scrumem, jak i te praktykujące je od miesięcy lub lat mogą bezpiecznie skupić się na poprawie przepływy bez strachu czy ryzyka “rozmontowywania” Scruma.

Dzięki zastosowaniu praktyk Kanbanu wartość będzie dostarczana szybciej i będzie jej więcej w jednostce czasu. Kanban pozwala na uporządkowanie i zwizualizowanie prac w projekcie. Narzędzia statystycznego prognozowania zwiększą przewidywalność prac w sposób dotychczas nieosiągalny.

Program: 

 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty

Wiele osób zapomina, że celem prowadzenia projektów jest działający software. Taki który użytkownikowi da ogromną wartość. Scrum jest czymś co ma nam w tym pomóc. Istnieje jednak pułapka, że nie znając dobrze zwinnych narzędzi możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jakie idee stoją za podejściem zwinnym oraz dlaczego warto stosować Scruma. Duży nacisk zostanie położony na omówienie najczęstszych błędów oraz temu jak im zapobiec.

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił określić wszystkie elementy Scruma oraz wytłumaczyć, jaki jest ich cel. Pozna również narzędzia, które może od razu zastosować w swoim projekcie.

Program:

 • Jak rozpoznać antywzorce nieefektywnego Scrum Mastera,
 • Jak wesprzeć Zespół Deweloperski,
 • Jak wesprzeć Organizację,
 • Jak wesprzeć Product Ownera,
 • Jak wzmacniać podejście empiryczne.

Uczestnik po szkoleniu rozwinie kompetencje z zakresu:

 • Facylitacji (np. będzie wiedział jak zastosować 5 liberating structures),
 • Coachingu/Mentoringu,
 • Wprowadzania zmian w organizacji ,
 • Usuwania przeszkód (impediments),
 • Rozwoju umiejętności pozostałych członków Scrum Teamu i całej organizacji,
 • Rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • Współpracy z managementem
 • Tworzenia z zespołem Definition of Done zapewniające wysoki poziom empiryzmu.
 • Duży nacisk zostanie położony na przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master II.

Forma:

 • 2 dni
 • Warsztaty

O ile PSM I kładzie główny nacisk na mechanikę Scruma o tyle PSM II to rozwój praktycznych umiejętności Scrum Mastera. Celem pracy w Scrumie jest działający software spełniający potrzeby interesariuszy, użytkowników i organizacji. Skuteczny Scrum Master potrafi pracować na różnych poziomach organizacji, aby to zapewnić. Szkolenie PSM II uczy jak wprowadzać globalne optymalizacje wychodzące daleko poza Zespół Developerski.

Szkolenie to świetny sposób, aby przygotować się do egzaminu na PSM II.
W ramach szkolenia każdy z uczestników:

 • dostaje darmowy voucher na egzamin PSM II
 • może do egzaminu podejść dwa razy (jeżeli pierwsze podejście będzie nie później niż 14 dni od szkolenia).
 • dostaje 40% zniżki na PSM III,
 • posiadacze PMP otrzymają 14 PDU.

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadającą wiedzę z zakresu Scruma, chcący rozwinąć swoje kompetencje scrum masterskie:

 • Scrum Masterzy
 • Project Managerowie
 • Agile Coachowie

Program:

 • Historia Evolutionary Project Management
 • Jak określić cel projektu?
  Metody tworzenia produktów
 • Metody badania potrzeb interesariuszy:
  • Określenie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy projektu
  • Metody badania potrzeb interesariuszy
  • Key Performance Indicators – metryczne określenie potrzeb interesariuszy
 • Projektowanie tablicy rozdzielczej czyli określanie mierników sukcesu projektu
 • Planowanie krótkoterminowe z użyciem Impact Mappingu
 • Ewolucyjna implementacja
 • Techniki prowadzenia warsztatu Evolutionary Project Management

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty

Zazwyczaj w projektach wszyscy są pochłonięci tworzeniem nowych funkcjonalności. Celem projektu staje się ilość wytworzonych feature’ów albo zrealizowany zakres. Bardzo łatwo wpaść pułapkę braku wartości – mamy gotowy produkt którego nikt nie chce używać!

Evolutionary Project Management daje nam narzędzia do tego aby przedefiniować cel na dostarczanie wartości interesariuszom – czyli osobom dla których projekt jest tworzony.Evolutionary Project Management pozwala nam dostarczać wartość w sposób MIERZALNY. Dzięki podejściu Impact Estimation decyzje biznesowe są w pełni świadome i skupione na przyszłych rezultatach zamiast na tworzeniu kolejnych feature’ów.

Program: 

 • Obszary pracy Product Ownera
 • Narzędzia z zakresu:
  • Wizji biznesowej
  • Potrzeby interesariuszy
  • Określanie zakresu
  • Priorytetyzacja
  • Planowanie krótkoterminowe
  • Planowanie długoterminowe
  • Inspekcja & Adaptacja: gdzie jesteśmy?
  • Inspekcja & Adaptacja: czy robimy właściwe rzeczy?
 • Poziomy rozwoju kompetencyjnego Product Ownera

Forma: 

 • 2 dni
 • Warsztaty

Każdy Product Owner, Project Manager oraz Scrum Master powinien znać narzędzia konieczne do zarządzania wartością biznesową produktu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają ponad 20 narzędzi ze wszystkich obszarów zarządzania produktem. Można je zastosowania w projekcie zaraz po szkoleniu. Pozwoli to na dostarczanie wartości biznesowej w sposób bardziej świadomy, a co za tym idzie efektywniejszy.

Indywidualne sesje rozwojowe

Sesje najczęściej przyjmują formę coachingu albo mentoringu. Podczas pierwszego spotkania wspólnie z uczestnikiem ustalamy dalekosiężny cel. Dojście do tego celu odbywa się metodą małych kroków (mini iteracji). Każda indywidualna sesja kończy się planem działania na najbliższy tydzień.

Jesteś zainteresowany taką formą rozwoju? Skontaktuj się ze mną.

analyza_data_and_chart-2.png

Konsulting

W przypadku wielu firm zauważam pewien schemat. Pojawiają się problemy i po kilku nieudanych próbach poradzenia sobie z nimi ludzie w organizacji przestają je zauważać. W takiej sytuacji jest potrzebny ktoś kto ma czyste spojrzenie i doświadczenie we wprowadzaniu zmian w organizacji. Takim kimś jest właśnie zewnętrzny konsultant.


Pomagam firmom wytwarzającym oprogramowanie ustalić z jakimi problemami się borykają i co ważniejsze pomagam znaleźć lekarstwo. Lekarstwo zwalczające nie objawy, lecz prawdziwe, głębokie przyczyny.


Schemat pracy konsultingowej:

Krok 1

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania

Krok 2

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)

Krok 3

Opracowanie planu naprawczego

Krok 4

Pomoc we wprowadzeniu akcji usprawniających

O mnie

Jestem trenerem Lean Kanban University i Scrum.org oraz konsultantem w projektach IT. 

Od wielu lat pomagam organizacjom począwszy od startup’ów na korporacjach kończąc rozwiązywać najróżniejsze problemy z obszarów:

 • zarządzania procesem wytwarzania software’u,
 • zarządzania produktem,
 • ludzkich potrzeb pracowników,
 • budowania strategii całej firmy.

Gdy wymaga tego sytuacja dołączam do projektu i pomagam wyprowadzić go z krytycznej sytuacji.

Nie akceptuję kosmetycznych zmian i podążania za projektową modą. Jeżeli pomagam wdrażać w organizacji Kanbana albo Scruma to tylko po to, aby wytwarzano lepszy software spełniający oczekiwania i potrzeby użytkowników.

Opinie

Terminarz szkoleń

 
9-10 Listopada 2020 | Warszawa
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 września 2020 3.000 PLN + VAT)
 
1-2 Grudnia 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 15 października 2020 3.000 PLN + VAT)
 
20-21 Stycznia 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 listopada 2020 3.000 PLN + VAT)
 
 
 
19-20 Listopada 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 września 3.000 PLN + VAT)
 
21-22 Grudnia 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 31 października 3.000 PLN + VAT)
17-18 Lutego 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 31 grudnia 3.000 PLN + VAT)
 
 
26-27 Listopada 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 września 3.000 PLN + VAT)
 
14-15 Grudnia 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 31 października 3.000 PLN + VAT)
5-6 Grudnia 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 15 października 2020 3.000 PLN + VAT)
 
17-18 Grudnia 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 15 października 2020 3.000 PLN + VAT)
10-11 Lutego 2021 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 listopadaa 2020 3.000 PLN + VAT)
21-22 Listopada 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 września 2020 3.000 PLN + VAT)
 
7-8 Grudnia 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 15 października 2020 3.000 PLN + VAT)
24-25 Lutego 2020 | on-line
Zapisz się Cena 3.500 PLN + VAT (do 30 listopada 2020 3.000 PLN + VAT)

Kontakt

Zastanawiasz się, które
szkolenie wybrać?

Skontaktuj się ze mną.

kontakt@jakubdrzazga.com

+48 797 950 215